دوشنبه18 آذر 1398 09:18
09 Dec 2019
12 ماه قبل
129253
دکتر جلال درخشه می گوید: «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ا باید متکی به یک نظریه پیشرفت باشد و در خصوص توسعه در دنیا نظریات بسیارمتکثری وجود دارد و کم و بیش هم در تاریخ صد ساله اخیر ایران برخی از این الگوها اجرایی شده است اما ما نتوانسته ایم یک نقطه عزیمتی برای توسعه و پیشرفت کشور د...

دکتر جلال درخشه می گوید: «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ا باید متکی به یک نظریه پیشرفت باشد و در خصوص توسعه در دنیا نظریات بسیارمتکثری وجود دارد و کم و بیش هم در تاریخ صد ساله اخیر ایران برخی از این الگوها اجرایی شده است اما ما نتوانسته ایم یک نقطه عزیمتی برای توسعه و پیشرفت کشور داشته باشیم.

از این رو باید نظریه بومی و حمایت کننده الگو را تولید کنیم. تاریخ متوقف نمی شود باید جهت تاریخ را خودمان بسازیم و ساختن جهت تاریخ نیاز به مبانی نظری در حوزه پیشرفت دارد.

با فراخوان رهبر معظم انقلاب در مورد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، اساتید دانشگاهی و حوزوی به بحث پیرامون این سند پرداخته اند تا در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی سند را تقویت و ارتقاء بخشند چرا که چنین سندی با این رانمی توان بدون دقت نظر کافی و مطالعات گسترده نهایی کرد.

با توجه به اهمیت این سند گروه دانشگاه ایرنا در گفت و گو با دکتر جلال درخشه استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور که مسئولیت جانشینی ریاست اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را بر عهده دارد ، به این موضوع پرداخته است .

مشروح گفت وگو به این شرح است :

** ایرنا: آقای دکتر با توجه به اینکه شما به عنوان جانشین ریاست اندیشکده مشغول هستید، بفرمایید چه اقداماتی در راستای طراحی الگو انجام شده است ؟

** درخشه: مسئله تدوین سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از هفت سال پیش و با فرمان مقام معظم رهبری در این خصوص آغاز و بعد از فرمان رهبری ابتدا مرکزی برای تدوین الگو تشکیل شد و این مرکز به تدریج در درون خود اندیکشده هایی را شکل داد تا از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی برای طراحی الگو استفاده کنند.

هدف اول مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت استخراج نظام مسائلی برای تدوین الگو و مرحله بندی فرایند تدوین الگو بود. با توجه به همین هدف، اندیشکده سیاست هم از تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ها و حوزه های علمیه دعوت به عمل آورد تا در این مسیر با اندیشکده همکاری کنند.

در نتیجه اندیشکده در کنار شورای علمی عمومی چندین کار گروه مانند کار گروه حکمت، آینده پژوهشی و.. را شکل داد تا مسائل در رفت و برگشت ها و مباحثات علمی به شکل تخصصی پخته شود چرا که تدوین الگو نیازمند الزامات پیچیده ای است چون قرار است فراتر از بسیاری از اسناد کشور عمل کند و چشم انداز چندین دهه آینده کشور و مسائل و ظرفیت ها را در قالبی ارائه دهد ، این امر مستلزم دقت نظرهای بسیار جدی و مهمی است.

در اندیشکده سیاست هم این مسئله چه در بعد سیاست داخلی و چه در بعد سیاست خارجی مورد توجه واقع شد و در ابتدا سعی شد به یک نظام مسائلی برسیم و ببینیم پرسش های ما در عرصه سیاست چه پرسش هایی است و بعد ظرفیت های ما در کنارش دیده شود. البته در این خصوص در مجموعه این سند کمتر به ظرفیت های آینده توجه شده است این بحث مهم و پیچیده ای است و آینده در دست ما نیست و ما باید از روش های خاصی برای به دست آوردن ظرفیت های آینده و مشکلات پیشرو استفاده کنیم و این امر به سادگی امکان پذیر نیست. مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی در این زمینه دخیل است. یکی از مسائل مهم این است که سند باید ظرفیت ساز هم باشد یعنی خود الگو باید ظرفیت هایی برای آینده هم تولید کند تا این ظرفیت ها مسیر را برای اجرای کامل تر این الگو فراهم کنند.

ما در اندیشکده سیاست 22 موضوع را استخراج کردیم که باید روی این موضوعات کار می شد، مسائلی مثل عدالت، توسعه سیاسی، آزادی و مسائل دیگری از این دست که باید مورد توجه ما قرار می گرفت. بنابراین ما به صورت کلی نظام مسائلی را استخراج کردیم اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم یک «الگو واره ای» استخراج کردیم که چطور باید مسائل را ببینم تا هم شاخص دینی و اعتقادی از نظرمان دور نماند و هم شاخص هایی که مربوط به ظرفیت اجرایی سند است مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت هایی مانند جغرافیای سیاسی و فرهنگ تاریخی و ملی ایران که در سند باید عناصر آن وجود داشته باشد.

**ایرنا: آقای دکتر در فرایند طراحی الگو، ارتباط اندیشکده سیاست با دیگر اندیشکده های مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت چگونه برقرار می شد؟

**درخشه: البته پاسخ این سوال را باید مسئولان مرکز بدهند ولی آن چه که بنده در جریان هستم و می دانم این است مسئله مورد نظر شما مرتبا در اندیشکده سیاست و شورای تخصصی مورد توجه قرار می گرفت و پیشنهادهای مختلفی در این زمینه ارائه می شد و نتیجه بخش هم بود. جلسات مشترک زیادی مابین اندیشکده هایی که از لحاظ تخصصی نزدیک تر به هم بودند انجام شده و همچنان هم ادامه دارد. از طرف دیگر یکی از راهکار هایی که در مرکز برای نزدیکی اندیشکده ها به یکدیگر مورد توجه قرار گرفت این بود که مسئولان اندیشکده ها در جلسات یکدیگر شرکت کنند که این اتفاق مرتبا در حال شکل گرفتن بود البته به نظر من هنوز این نزدیکی به صورت دقیق و کامل صورت نگرفته است.

به نظر می رسد ضرورت دارد که این ارتباطات بسیار گسترده شود، در حال حاضر مجموعه تلاش ها نتیجه داده است و ما به ارائه یک الگو رسیده ایم اما در ارائه نهایی و ابلاغ الگو این «نظام وارگی» مطالب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در واقع حاصل تلاش های اندیشکده های مختلف مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید یک همگرایی و اجماع فکری باشد تا الگو از انسجام لازم برخوردار باشد. تا آنجایی که من مطلع هستم در مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت شورای تلفیقی به وجود آمده است که اندیشکده های مختلف عصاره بحث های خود را در آن شورا ارائه می دهند تا دوباره مورد بازشناسی و بازیابی قرار گرفته و در جهت الگوی کلی قرار گیرد.

**ایرنا: تجربه نشان داده است که اختلاف های ایدئولوژیک در عرصه مدیریت کشور منجر به ناکارآمدی برنامه ها و اسناد در کشورمان می شوند چه تمهیدی اندیشیده اید که این مشکل در اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم بروز نکند؟

** درخشه : این مسئله به شکل واقعی در صحنه سیاسی و سیاست گذاری ما وجود دارد اما وقتی که اسناد مراحل حقوقی و قانونی را طی می کنند به نظر من این مسائل نباید مطرح شود و رویکردهای جناح های مختلف سیاسی نباید در اجرایی این اسناد دخیل باشد.

الگوی پیشرفت یک بحث ملی است که در فرمان رهبری هم به آن اشاره شده است. رهبری در متن ابلاغی اخیرشان هم مسئولان مختلفی را مورد خطاب قرار دادند از جمله؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه و خود مرکز الگو که رهبری دستور دادند الگو را به دقت مورد نقد و بررسی قرار دهند.

در همین ابلاغ اخیر، رهبری خطاب به دولت می نویسند: « دولت فارغ از ملاحظات زود گذر این سند را از جهت قابلیت اجرا و تحول آفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای عملی برای ارتقای آن ارائه کند.»

وقتی ما یک سند ملی را تدوین می کنیم اجرایی شدن آن نیازمند الزاماتی است. یکی از این الزامات، لزوم شکل گرفتن وفاق و اجماع نظر در ارکان نظام پیرامون اجرای این سند است. در مورد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم انتظار ما شکل گیری همین اجماع است چرا که موضوع سند فارغ از بحث های جناحی، پیشرفت و توسعه کشور را هدف قرار داده است که یک پرسش تاریخی حداقل 200 ساله در تاریخ ایران معاصر است.

قدری به این پرسش بپردازم که چرا این سند باید مورد توجه قرار بگیرد و ملاحظات زود گذر و جناحی در آن دخالت داده نشود؟ ما در تاریخ معاصرمان با یک پرسش مهم روبرو بودیم و آن پرسش چرایی عقب ماندگی ایران در مقایسه با کشورهای غربی بوده است. راه حل عبور از مسئله عقب ماندگی کشور این است که ما به یک چارچوبی دست پیدا کنیم که نقطه عزیمت ما برای پیشرفت کشور باشد. این بحث همه جناح ها باید باشد، و همه کسانی باید باشد که به این آب و خاک علاقه دارند. پیشرفت کشور نحله های مختلف فکری نمی شناسد، دغدغه همه ایران دوستان باید پیشرفت و توسعه ایران باشد.

باید توجه کنیم که ما به هر دلیلی در تاریخ معاصرمان با افول تمدنی روبرو شده ایم و عوامل مختلف تاریخی، فشارهای بیرونی و عناصر اندیشه ای در این افول تمدنی دخیل بوده و ما با دورانی مواجه شدیم که وقتی خودمان را با تمدن جدید مقایسه کردیم دیدیم عقب افتادیم. وقتی مسئله کشور را تشخیص دادیم به طوری طبیعی باید دنبال راه حل برای رفع مسئله باشیم. بنابراین ما امروز باید کوشش کنیم یک حرکت ملی جهت خروج از این عقب ماندگی تاریخی در ایران و در بین آحاد ملت و مسئولان شکل گیرد.

در یکصد و پنجاه سال گذشته کوشش های زیادی از سوی متفکران ملی برای ارائه راه حل صورت پذیرفته است و در دنیا هم تجربیات و الگوهای متفاوتی برای پیشرفت طی شده است اما مسئله ما این است که نمی خواهیم الگوهای جوامع دیگر را کپی کنیم بلکه در عین استفاده از نکات ارزنده آن ها ، می خواهیم الگوی بومی مختص به جامعه خودمان را ارائه بدهیم. تلاش برای نوشتن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت قدمی بلند و استوار در این مسیر است.

ما تاریخ معاصر پویا و پر جهشی داشتیم. دو انقلاب را در کمتر از 80 سال تجربه کردیم این نشان می دهد که مطالبات مهمی در تاریخ معاصر ایران وجود داشته که تلاش می کرده است ایران را از عقب ماندگی خارج کند و تهران همیشه در تلاطم رها شدن از عقب ماندگی در جنب و جوش بوده است.

مطالبات ما در تاریخ معاصر باعث پویایی تاریخ ما شده است؛ نهضت ملی شدن نفت، قیام 15 خرداد1342 و انقلاب اسلامی اوج این تلاش ها و پویایی ها است. ما با چنین مسئله ای در تاریخ معاصر روبرو شدیم و به یک درک مشترکی رسیدیم که باید از این عقب ماندگی رها شویم. من در مجموع، همه تحرکات تاریخ معاصرکشورمان را در جهت تلاش برای رها شدن از بند عقب ماندگی توصیف و تحلیل می کنم.

وقتی تاریخ معاصر ایران را این گونه تحلیل کردیم سوال بعدی که باید به آن بپردازیم این است که چه راه حلی برای حل معضل عقب ماندگی باید در پیش بگیریم؟ به نظر من راه حل این است که ما با تکیه بر ظرفیت های درونی خودمان و بهره بندی از تجربیات مهم بشری درعرصه پیشرفت، چارچوبی که از آن به عنوان الگو نام می بریم را استخراج و همه انرژی های جامعه را در جهت آن قرار دهیم.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک کوشش مهمی است که نباید فقط در محدوده مقطع کنونی مورد توجه قرار بگیرد بلکه باید از این منظر به این سند نگاه کنیم که ما در صدد هستیم سندی تدوین کنیم که ایران را بعد از قریب به دویست سال از وضعیتی که دچار آن هست و ما از آن به عنوان «وضعیت عقب ماندگی» نام می بریم خارج کنیم و این نیازمند یک الگو است. در چنین شرایطی ضرورت پیدا می کند ما اصلا مقطعی و سیاسی به این مسئله مهم نگاه نکنیم بلکه علاقه مندانه و با شور و حرارت در جهت تدوین آن مشارکت کنیم و نظراتمان را جهت اصلاح آن آزادانه و دلسوزانه بیان کنیم چرا که این نحوه کنش به این معنا است که فرد به کشور و منافع کشورش تعلق خاطر دارد و عافیت طلبانه و بدون اهمیت از کنار مسائل آب و خاک خود نمی گذرد.

** ایرنا: سند تا حدود زیادی معطوف به ساختارهای رسمی کشور است و چندان نگاه و برنامه ای برای حوزه عمومی ندارند. به نظر شما این ضعف تلقی نمی شود؟

**درخشه: الگو در پی ارائه یک چارچوبی حاکم بر همه اسناد کشور است و یک نقشه راهی است که آینده را ترسیم می کند. الگو زیر مجموعه قانون اساسی است، خود قانون اساسی واجد یک الگو است و اتفاقا در تدوین این الگو هم، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. در واقع الگو ذیل قانون اساسی اما فراتر از سایر اسناد کشور است و مسیر آینده کشور را در جهت پیشرفت و خروج از وضعیت عقب ماندگی ارائه می دهد. آن چه که الان ارائه شده است حاصل کوشش های علمی تعداد زیادی از اساتید است و در حال حاضر در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند نقد و بررسی است.

الگوی پیشرفت را نمی شود به صورت دستوری نوشت و اگر مدنظر رهبر انقلاب این نحوه الگو نوشتن بود به جمعی دستور می دادند که خودشان مطلبی را در این زمینه آماده کنند اما مقصود این نبوده است. بنابراین از این جهت است که رهبر انقلاب به نظر دادن همه و شکل گیری اجماع پیرامون این سند اصرار دارند.

در بحث شکل گیری اجماع و اجرایی شدن الگو دولت یک رکن مهم است، دولت سرشار از تجربیات اجرایی در 4 دهه گذشته است. ما از این تجربیات می توانیم به دانش برسیم.
نیروی انسانی و اجتماعی ما باید موتور توسعه کشور باشد بنابراین نخبه های جامعه باید پیرامون این الگو نظر دهند و خود را بخشی از مراحل تدوین و نهایی شدن این الگو بدانند تا همدلی لازم برای اجرا به وجود بیاید.

معتقد هستم هنوز این الگو باید تقویت شود بنابراین ما نیازمند این هستیم که ارتباطات مرکز را با الگو عمیق تر کنیم. تجربیات عظیمی که دولت در اداره جامعه دارد باید به کمک مباحثات علمی آمده و آن را غنی کند. نمی توانیم یک متن انتزاعی ارائه کنیم و صرفا آرمان هایمان را بنوسیم و بگوییم سند نوشته ایم از لحاظ اجرایی باید از ظرفیت های عظیم دولت استفاده کنیم.

** ایرنا: آقای دکتر خودتان چه نقدهایی به الگو پایه ای پیشرفت وارد می دانید؟

**درخشه: اگر کسی از من سوال کند که این سند را سند مطلوبی می دانم یا نه؟ قطعا خواهم گفت سند مطلوبی نیست.
برای نقد این سند سه نکته را مدنظر قرار می دهم.

1) هنوز یک ابهام مشخص در مفهوم الگو وجود دارد و به یک اجماع نظر که مقصود از الگو چیست نرسیده ایم یا حداقل من نرسیده ام. در اندیشکده سیاست ، ما تلاش زیادی کردیم که خودمان به این معنا و مفهوم برسیم و به مرکز هم ارائه دادیم اما وقتی در جلسات عمومی تر مرکز شرکت می کنیم احساس می شود هنوز این ابهام وجود دارد. هنوز به این آگاهی که مقصود ما از این الگو چیست و قرار است چه تفاوت هایی با چشم انداز ایران1404 و سیاست های کلی نظام داشته باشد نرسیده ایم.

الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت حتما باید متکی به نظریه پیشرفت باشد و در خصوص توسعه در دنیا نظریات متکثری وجود دارد و کم و بیش هم در تاریخ صد ساله اخیر ایران برخی از این الگوها اجرایی شده است ولی ما نتوانسته ایم نقطه عزیمتی را برای توسعه و پیشرفت داشته باشیم. بنابراین ما یک نظریه بومی و حمایت کننده الگو را باید تولید کنیم. تاریخ متوقف نمی شود ما باید جهت تاریخ را خودمان بسازیم و ساختن جهت تاریخ نیاز به مبانی نظری در حوزه پیشرفت دارد.

گفت و گوهایی به لحاط نظری در اندیشکده سیاست مورد توجه بود ولی هنوز به یک نظریه پیشرفت نرسیدیم و معتقدم باید سند از این جنبه ارتقا پیدا بکند. باید به نحوی به موانع و فرصت ها و ظرفیت هایی که در آینده داریم اشاره کنیم ، در حال حاضر هم سند به این امور بی توجه نبوده اما کافی نیست. به عبارت دیگر مقوله آینده پژوهشی باید به صورت جدی تر مورد توجه قرار بگیرد. ارائه این سند محصول یک نوع آینده پژوهشی پیچیده است. ما در سند فقط نمی توانیم مطالبات و دوست داشتنی های خودمان را مطرح کنیم. بنابراین از فاز نظری باید خارج شویم و سندی عملیاتی و مبتنی بر مطالعات آینده پژوهی بنویسیم.

البته در مرکز از سال پیش مسئله آینده پژوهی مورد توجه قرار گرفت. در خود اندیشکده سیاست هم یک کارگروهی به نام آینده پژوهی مشغول به فعالیت است. اما مهم ترین نتیجه طرح بحث های آینده پژوهی در اندیشکده سیاست این بود که بحث توجه به آینده پژوهی در سطح مرکز تقویت شد.

** ایرنا: آقای دکتر چه تمهیداتی برای اینکه الگو در حوزه اجرا به مشکل برنخورد اندیشیده اید؟ در اسنادی که در سال های گذشته ابلاغ شد ، بعد از ابلاغ ، برنامه و اسناد به حال خود رها شد و نظارتی برای اجرای آن ها صورت نگرفت آیا الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم به این وضعیت دچار خواهد شد؟

** درخشه : به نکته درستی اشاره کردید این انتقاد در بسیاری از محافل هم مطرح است. این که مثلا سیاست های کلی که در مجمع تصویب شده در حوزه اجرا چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا اصلا اطلاعی از وضعیت این برنامه ها داریم؟ من به عنوان معلم دانشگاه وقتی نگاه می کنم می بینم که این مشکل وجود دارد در حالی که با اجرا کردن این اسناد می توانیم از مشکلات کشور عبور کنیم البته این طور هم نیست که این اسناد کاملا اجرا نشده باشد. اما نیازمند یک کوشش عمیق تر در این خصوص هستیم. از حالا باید به این مسئله توجه جدی شود و مرکز بعد تدوین الگو رها نشود بلکه در حاشیه الگو سازوکارهای اجرایی و نظارتی تعبیه شود.

**9487**1601**

انتهای پیام /*

منبع : ایرنا/سیاسی
مطالب مرتبط
 
نام :
ایمیل :
*نظر :
قوانین ارسال نظر
 • خودروهای برقی صاحب ۲۰ درصد از فروش فولکس‌واگن می‌شوند!
 • افزایش شمار شاغلین اروپایی
 • صدای سحرهای ماه رمضان خاموش شد/ موسوی قهار به ملکوت اعلی پیوست
 • گزارش| جنگ آمریکا و روسیه بر سر تغییر الفبا در آسیای مرکزی
 • چالش‌های وزارت دفاع سعودی بعد از حادثه تیراندازی فلوریدا
 • تشدید مناقشات بین ترکیه و یونان بر سر منابع دریای مدیترانه
 • سوال 3 نماینده از وزیر اقتصاد در‌دستورکار نمایندگان
 • استقلال و دو نیمه متفاوت/ استراماچونی با آمار شگفت انگیز می رود
 • عاشوری: مقصر این شکست من بودم
 • تلاش بامدادی نتیجه نداد؛ اعضای هیات مدیره استقلال موفق به دیدار با استراماچونی ن...
 • بخشش 2 اعدامی در چهارمحال وبختیاری
 • هوای مشهد همچنان آلوده است
 • افزایش 17 درصدی تخلفات اصناف در 7 ماه گذشته
 • سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار امروز مجلس
 •  پاسخ روشن دورتموند به شیاطین سرخ
 • احمدی: مشکلی برای انجام امور معاون قهرمانی نیست/ مجلس سوال کند وزیر پاسخگو خواهد...
 • کمپین بایدن به سیاست‌ ترامپ در قبال عربستان و کره‌شمالی تاخت
 • تحولات اخیر در برخی کشورهای آفریقایی بر اساس یک موج واحد نیست
 • آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار نمایندگان
 • وزیر دفاع وارد شهرستان پیشوا شد
 • صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه
 • برگزاری آزمون بورد تخصصی به روال سابق بازگشت/تعیین سقف کشیک ماهانه برای دستیاران
 • قیمت جهانی نفت امروز 98/09/18|برنت 64 دلار و18 سنت شد
 • جزئیات بودجه 99| اعتبار 7000 میلیارد تومانی حمل‌ونقل جاده‌ای
 • قیمت جهانی طلا امروز 1398/09/18
 • بیوگرافی کامل "عبدالله عبدالله" + تصاویر
 • سرخط خبر‌های مهم جهان در ۱۸ آذر
 • دغدغه واحد‌های تولیدی کاهش یافت/ تضمین امنیت فعالیت های اقتصادی با دستور العمل ج...
 • هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد/سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود
 • 5 فرمول طبیعی برای فراموشی نوشیدنی های ورزشی!
 • از هر 10 روستای اورامانات 8 روستا درگیر گردشگری شده‌ است
 • رانندگان هنگام رانندگی در محورهای خراسان شمالی احتیاط کنند
 • هر تب و سرفه‌ای نشان دهنده آنفلوآنزا نیست
 • چراغ سبز سرمربی موفق بوندسلیگا به بارسلونا
 • سوزا: می‌خواهم با بحرین به جام جهانی صعود کنم
 • تسلیت ولیعهد سعودی به ترامپ درباره قربانیان حادثه فلوریدا
 • رایزنی‌های پارلمانی لبنان برای انتخاب نخست وزیر به تعویق افتاد
 • نامه محرمانه به حناچی در مورد "بام‌لند"
 • بیمقدار: همه طیف‌ها و جریانات در انتخابات پیش رو باید با مردم روراست باشند
 • نکوداشت ۲۰سالگی‌ «ایسنا»
 • آوارگیِ نوجوان معلولِ ایلامی عاقبت پایان یافت
 • کنایه‌ی وزیر دولت اصلاحات به علم‌الهدی
 • تحریمِ اینترنت جهانی، کمتر از تحریم‌ نفتی نیست
 • سلحشوری: هنوز در بُهتِ حوادث آبان‌ماه هستیم
 • آغاز ثبت‌نام جدید طرح ملی مسکن از فردا
 • هواشناسی ایران| سامانه بارشی جدید کشور را فرا می‌گیرد
 • سازمان حمایت: سامانه جامع گارانتی طبق برنامه‌ریزی در حال پیاده‌سازی است
 • نگرانی آمریکا از حمله سایبری به تاسیسات اتمی کودانکولام هند
 • مهماندوست: نمی‌دانم بار چندم است بهترین مربی جهان می‌شوم
 • بهشت‌های شغلی آمریکا معرفی شدند
 • گلشیفته فراهانی: درباره ایران رویابافی نمی‌کنم
 • اروپا از «مکانیسم ماشه» استفاده نکرد
 • الجبیر: تجاوزهای ایران دیگر قابل تحمل نیست
 • عجله نکنید؛ ذخیره ۶ ماهه‌ی سهمیه‌ی بنزین آبان‌ماه
 • روحانی: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است
 • وقتی همه خواب بودیم؛ آقای دولت چرا نیمه‌شب؟
 • جزئیات طرح حمایتی دولت برای جبران گرانیِ بنزین
 • سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان
 • ترامپ: ایران در حال غنی‌سازی بوده و هست!
 • زیباکلام: رئیس‌جمهورِ نظامی معجزه نمی‌کند
 • واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، ممنوع شد
 • قطع پرواز ماهان به ایتالیا به دلیل فشار آمریکا
 • اپل، کاربران آیفون را تهدید به قطع اینترنت کرد
 • خدمات بانکی امشب قطع می‌شوند
 • اینستاگرام، تبلیغات لاغری و زیبایی را محدود می‌کند
 • سلحشوری: بهای حمایت از حرف مردم را می‌پردازم
 • ترامپ: نیازی به گزینه نظامی در برابر ایران نیست
 • خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و یک شرکت ایرانی را تحریم کرد
 • سیدحسن نصرالله: ترامپ برای دیدار با روحانی التماس می‌کند/ حمله به دو میدان نفتی...
 • «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی آمریکا شد
 • اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر/ بنیادی‌فر دربی ۹۰ را سوت می‌زند
 • روحانی: عربستان از این حمله درس بگیرد
 • ترامپ با طرحِ حمله به ایران مخالفت کرد
 • جزئیات بازداشت سه شهروند استرالیایی در ایران
 • رئیسی لیست اموال خود را به رهبری اعلام کرد
 • رهبری: در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم
 • اتحادیه عرب: تهران، فرمان حمله به آرامکو را داد!
 • مصرف لبنیاتِ ایرانی‌ها، فقط ۱۸درصدِ استاندارد!
 • حاجی‌زاده: پهپاد آمریکایی، آتش‌به‌اختیار ساقط شد
 • آمریکا، ایران را متهمِ حمله به عربستان کرد
 • شایعه مضحک؛ ایران مستعمره چین می‌شود
 • کانادا اموال ایران را به قربانیان تروریسم داد
 • اسدالله عسگراولادی درگذشت
 • نوبخت: لایحه بودجه سال ۹۹ تاخیر نخواهد داشت
 • ایران و مذاکرات جاری با اروپا؛ آقای روحانی! مراقب باش
 • احمدی‌نژاد: درمورد کاندیداتوری در انتخابات، از نظرات مردم تبعیت می کنم / اگر من...
 • روحانی: هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا نداریم
 • حزب‌الله مسئولیت حمله به اسرائیل را به عهده گرفت
 • ظریف: اروپایی‌ها تا پنجشنبه فرصت دارند| امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود...
 • توصیه‌های ایمنی به هیئت‌های عزاداری محرم
 • وزیر احمدی‌نژاد رئیس صداوسیما می‌شود؟!
 • اولتیماتوم جدی به پزشکانِ بدون کارتخوان
 • زیباکلام: نذر می‌کنم روحانی و ترامپ دیدار کنند!
 • روحانی به مکرون: در آستانه اجرای گام سوم هستیم
 • بر اساس گزارشات آژانس، برجام را ارزیابی می‌کنیم نه بر اساس بیانیه‌ها
 • بولتون ضمن تهدید،‌ بار دیگر از مذاکره سخن گفت
 • از جزئیات لغو اجرای طرح زوج و فرد تا واکنش پلیس به احتمال تولید سواری‌های دیزلی
 • روحانی: راه برای مذاکره بسته نیست
 • مادر میترا استاد: از خون دخترم نمی‌گذرم
 • امام‌جمعه کازرون به ضرب چاقو کشته شد
 • همراه با افتخار آفرینان، نشاط جهانداری ،خلبان دوم شرکت هواپیمایی زاگرس
 • ۵ پوزیشن شب زفاف برای اینکه درد نکشید!
 • معرفی انواع کاکتوس
 • بهترین پوزیشن تحریک نقطه جی کدام است؟
 • افشای حقه پیشگوی برنامه «عصر جدید»!
 • معرفی ۶ پوزیشن رابطه جنسی مخصوص زنان چاق
 • فعال شدن سامانه ثبت اعتراض بسته حمایت معیشتی/ مراحل درج کد رهگیری در سامانه hema...
 • آغاز ثبت نام پایه هفتمی‌ها در مدارس شاهد از شنبه
 • عوارض و فوائد خوردن واژن زن
 • جنایت هولناک مرد بوکسور در شرق تهران
 • فاطمه دانش پژوه، همسر سید احمد خمینی
 • دکوراسیون ایرانی؛ خانه شیک سحر با وسایل ایرانی
 • آموزش دوخت پتوی پارچه‌ای تکه دوزی شده برای کودکان به همراه الگو
 • بهترین فیلم‌های هالیوودی با موضوع قاتلین زنجیره‌ای
 • آموزش دوخت سبد پارچه‌ای ساده و زیبا برای استفاده در منزل
 • قیمت و راهنمای خرید میز عسلی و میز جلو مبلی ارزان، سلطنتی و سفید
 • ۵۰ مدل میز آرایش برای یک اتاق خواب رویایی
 • آواز پسر ۱۳ ساله «عصر جدید» را ترکاند!
 • مصدومیت شدید دختر نینجا در فینال «عصر جدید»
 • کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
 • توقف تاتنهام در شب مصدومیت دلخراش هافبک پرتغالی (عکس)
 • لحظه مرگ شرکت‌کننده «عصر جدید» روی آنتن زنده تلویزیون!
 • دکوراسیون خانه عروس؛ خانه گرم و مدرن مهتاب در اندیشه!
 • تکنیک های تحریک کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم
 • نگاهی به بهترین فیلم‌های جکی چان؛ چشم بادامیِ پرحاشیه!
 • گلچین مداحی محمدحسین پویانفر دهه اول محرم ۹۷
 • اولین تصاویر از تکه‌های بدن خاشقجی (18+)
 • مرکز مشاوران قوه قضاییه از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده ثبت نام می‌کند
 • اتو کردن کت و شلوار مردانه خود را درست و اصولی انجام دهید
 • ماجرای زوج اینستاگرامی برنامه «وقتشه» چیست?
 • تست TIBC آزمایش خون چیست و مقدار نرمال آن چقدر است؟
 • دو استاد تربیت مدرس اخراج شدند/بازگشت استاد خاطی را به صلاح دانشگاه نمی‌دانم
 • استفاده از تجربیات جهانی در حوزه مرمت ضروری است
 • دکوراسیون قهوه‌ای و سبز، رنگ‌های طبیعت در چیدمان منزل سارا
 • ماجرای فیلم منتسب به استاندار سابق چه بود؟
 • اس ام اس پنج شنبه آخر سال
 • بهترین پوزیشن برای اولین دخول و داشتن شبی رویایی!
 • معرفی انواع کاکتوس
 • 5 کشته در تصادف جاده ایلام به مهران (+عکس)
 • درگیری پلیس تهران با سارقان مسلح در خیابان جمهوری / 3 سارق دستگیر و 1 نفر مجروح...
 • مدل و قیمت حراج مبل راحتی، مبل کلاسیک و مبل استیل
 • دانلود آهنگ چته رفیق عاشق من ابوالفضل فلاح
 • واکاوی بسته حمایتی دولت
 • تکذیب کمبود آنژیوکت در بیمارستان‌ها
 • ابهام در مرگ یک تازه عروس در آرایشگاه
 • مدل پیراهن زنانه مجلسی؛ پیراهن کوتاه یا ماکسی؟
 • خارش ژوک (خارش کشاله ران) چیست، درمان آن چگونه است؟
 • بغض نامجو در کنسرتش برای از دست دادن مادر
 • قیمت آزاد ارز در بازار تهران 20 فروردین 98/ قیمت دلار اعلام شد
 • مدل موی مردانه برای مو‌های کم پشت
 • ۵ پوزیشن شب زفاف برای اینکه درد نکشید!
 • معرفی ۶ پوزیشن رابطه جنسی مخصوص زنان چاق
 • بهترین پوزیشن تحریک نقطه جی کدام است؟
 • فعال شدن سامانه ثبت اعتراض بسته حمایت معیشتی/ مراحل درج کد رهگیری در سامانه hemayat.mcls.gov.ir
 • همراه با افتخار آفرینان، نشاط جهانداری ،خلبان دوم شرکت هواپیمایی زاگرس
 • معرفی انواع کاکتوس
 • کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
 • توقف تاتنهام در شب مصدومیت دلخراش هافبک پرتغالی (عکس)
 • آغاز ثبت نام پایه هفتمی‌ها در مدارس شاهد از شنبه
 • تکنیک های تحریک کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم
 • عوارض و فوائد خوردن واژن زن
 • قیمت و راهنمای خرید میز عسلی و میز جلو مبلی ارزان، سلطنتی و سفید
 • اتو کردن کت و شلوار مردانه خود را درست و اصولی انجام دهید
 • مدل و قیمت حراج مبل راحتی، مبل کلاسیک و مبل استیل
 • بهترین پوزیشن برای اولین دخول و داشتن شبی رویایی!
 • بهترین فیلم‌های هالیوودی با موضوع قاتلین زنجیره‌ای
 • روایت متفاوت صداوسیما از منزل نیکتا اسفندانی
 • توقف کامل خودروها در 2 بزرگراه تهران
 • مستر تیستر؛ بشقاب شهرت با سُس فحش و ناسزا
 • آموزش دوخت پتوی پارچه‌ای تکه دوزی شده برای کودکان به همراه الگو
 • ۵۰ مدل میز آرایش برای یک اتاق خواب رویایی
 • رابطه جنسی بدون دخول در دوران عقد؛ چگونه نامزدم را ارضا کنم؟
 • گلچین مداحی محمدحسین پویانفر دهه اول محرم ۹۷
 • مدل، قیمت و خرید تخت خواب کودک، تخت نوزاد و نوجوان
 • مضرات و خواص آب منی برای مردان و زنان
 • 3 کشته در تصادف رانندگی در خلخال اردبیل
 • دکوراسیون خانه عروس؛ خانه گرم و مدرن مهتاب در اندیشه!
 • یک پیشنهاد برای یک سنگ قبر
 • بازی های جنسی با همسر و ایجاد تنوع در رابطه زناشویی
 • آموزش دوخت سبد پارچه‌ای ساده و زیبا برای استفاده در منزل
 • مکان‌های دیدنی تهران در نوروز؛ تهرانگردی بدون ترافیک
 • مراسم ختم معاون سازمان انرژی اتمی برگزار شد
 • تست TIBC آزمایش خون چیست و مقدار نرمال آن چقدر است؟
 • نگاهی به بهترین فیلم‌های جکی چان؛ چشم بادامیِ پرحاشیه!
 • «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» پرفروش‌ترین کتاب مرکز اسناد دفاع مقدس/ با ۲۰ درصد تخفیف کتاب‌ها را عرضه می‌کنیم
 • هفت مدل پالتو و کاپشن زنانه که امسال مد روز خواهند بود
 • دکوراسیون قهوه‌ای و سبز، رنگ‌های طبیعت در چیدمان منزل سارا
 • آیت الله مکارم شیرازی: عزاداران حسینی بجای قمه زنی، خون خود را به مراکز انتقال خون اهدا کنند/مداحان اشعار نامناسب استفاده نکنند
 • رونمایی از پرتراکم‌ترین چمن مصنوعی کشور در زمین‌های فوتبال
 • اعلام جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی بانک مسکن
 • خارش ژوک (خارش کشاله ران) چیست، درمان آن چگونه است؟
 • پیام کمیته ملی المپیک برای صعود تیم ملی بسکتبال به المپیک 2020
 • بهترین فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دوم
 • رونمایی از سردیس هنرمندان در سهرک سینمایی غزالی
 • «دختر آبی» درگذشت
 • دانلود فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" با کیفیت FULL HD در حلال دانلود
 • قیمت و خرید تخت خواب دو نفره، یک نفره و تخت دو طبقه
 • دورهمی پرنسس‌های دیزنی در انیمیشن جدید «رالف خرابکار»
 • 5 کشته در تصادف جاده ایلام به مهران (+عکس)
 • مدل موی مردانه برای مو‌های کم پشت
 • خودروهای برقی صاحب ۲۰ درصد از فروش فولکس‌واگن می‌شوند!
 • افزایش شمار شاغلین اروپایی
 • صدای سحرهای ماه رمضان خاموش شد/ موسوی قهار به ملکوت اعلی پیوست
 • گزارش| جنگ آمریکا و روسیه بر سر تغییر الفبا در آسیای مرکزی
 • چالش‌های وزارت دفاع سعودی بعد از حادثه تیراندازی فلوریدا
 • تشدید مناقشات بین ترکیه و یونان بر سر منابع دریای مدیترانه
 • سوال 3 نماینده از وزیر اقتصاد در‌دستورکار نمایندگان
 • استقلال و دو نیمه متفاوت/ استراماچونی با آمار شگفت انگیز می رود
 • عاشوری: مقصر این شکست من بودم
 • تلاش بامدادی نتیجه نداد؛ اعضای هیات مدیره استقلال موفق به دیدار با استراماچونی ن...
 • بخشش 2 اعدامی در چهارمحال وبختیاری
 • هوای مشهد همچنان آلوده است
 • افزایش 17 درصدی تخلفات اصناف در 7 ماه گذشته
 • سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار امروز مجلس
 •  پاسخ روشن دورتموند به شیاطین سرخ
 • احمدی: مشکلی برای انجام امور معاون قهرمانی نیست/ مجلس سوال کند وزیر پاسخگو خواهد...
 • کمپین بایدن به سیاست‌ ترامپ در قبال عربستان و کره‌شمالی تاخت
 • تحولات اخیر در برخی کشورهای آفریقایی بر اساس یک موج واحد نیست
 • آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار نمایندگان
 • وزیر دفاع وارد شهرستان پیشوا شد
 • صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه
 • برگزاری آزمون بورد تخصصی به روال سابق بازگشت/تعیین سقف کشیک ماهانه برای دستیاران
 • قیمت جهانی نفت امروز 98/09/18|برنت 64 دلار و18 سنت شد
 • جزئیات بودجه 99| اعتبار 7000 میلیارد تومانی حمل‌ونقل جاده‌ای
 • قیمت جهانی طلا امروز 1398/09/18
 • بیوگرافی کامل "عبدالله عبدالله" + تصاویر
 • سرخط خبر‌های مهم جهان در ۱۸ آذر
 • دغدغه واحد‌های تولیدی کاهش یافت/ تضمین امنیت فعالیت های اقتصادی با دستور العمل ج...
 • هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد/سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود
 • 5 فرمول طبیعی برای فراموشی نوشیدنی های ورزشی!
 • از هر 10 روستای اورامانات 8 روستا درگیر گردشگری شده‌ است
 • رانندگان هنگام رانندگی در محورهای خراسان شمالی احتیاط کنند
 • هر تب و سرفه‌ای نشان دهنده آنفلوآنزا نیست
 • چراغ سبز سرمربی موفق بوندسلیگا به بارسلونا
 • سوزا: می‌خواهم با بحرین به جام جهانی صعود کنم
 • تسلیت ولیعهد سعودی به ترامپ درباره قربانیان حادثه فلوریدا
 • رایزنی‌های پارلمانی لبنان برای انتخاب نخست وزیر به تعویق افتاد
 • نامه محرمانه به حناچی در مورد "بام‌لند"
 • بیمقدار: همه طیف‌ها و جریانات در انتخابات پیش رو باید با مردم روراست باشند
 • نکوداشت ۲۰سالگی‌ «ایسنا»
 • آوارگیِ نوجوان معلولِ ایلامی عاقبت پایان یافت
 • کنایه‌ی وزیر دولت اصلاحات به علم‌الهدی
 • تحریمِ اینترنت جهانی، کمتر از تحریم‌ نفتی نیست
 • سلحشوری: هنوز در بُهتِ حوادث آبان‌ماه هستیم
 • آغاز ثبت‌نام جدید طرح ملی مسکن از فردا
 • هواشناسی ایران| سامانه بارشی جدید کشور را فرا می‌گیرد
 • سازمان حمایت: سامانه جامع گارانتی طبق برنامه‌ریزی در حال پیاده‌سازی است
 • نگرانی آمریکا از حمله سایبری به تاسیسات اتمی کودانکولام هند
 • مهماندوست: نمی‌دانم بار چندم است بهترین مربی جهان می‌شوم
 • بهشت‌های شغلی آمریکا معرفی شدند
 • گلشیفته فراهانی: درباره ایران رویابافی نمی‌کنم
 • اروپا از «مکانیسم ماشه» استفاده نکرد
 • الجبیر: تجاوزهای ایران دیگر قابل تحمل نیست
 • عجله نکنید؛ ذخیره ۶ ماهه‌ی سهمیه‌ی بنزین آبان‌ماه
 • روحانی: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است
 • وقتی همه خواب بودیم؛ آقای دولت چرا نیمه‌شب؟
 • جزئیات طرح حمایتی دولت برای جبران گرانیِ بنزین
 • سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان
 • ترامپ: ایران در حال غنی‌سازی بوده و هست!
 • زیباکلام: رئیس‌جمهورِ نظامی معجزه نمی‌کند
 • واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، ممنوع شد
 • قطع پرواز ماهان به ایتالیا به دلیل فشار آمریکا
 • اپل، کاربران آیفون را تهدید به قطع اینترنت کرد
 • خدمات بانکی امشب قطع می‌شوند
 • اینستاگرام، تبلیغات لاغری و زیبایی را محدود می‌کند
 • سلحشوری: بهای حمایت از حرف مردم را می‌پردازم
 • ترامپ: نیازی به گزینه نظامی در برابر ایران نیست
 • خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و یک شرکت ایرانی را تحریم کرد
 • سیدحسن نصرالله: ترامپ برای دیدار با روحانی التماس می‌کند/ حمله به دو میدان نفتی...
 • «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی آمریکا شد
 • اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر/ بنیادی‌فر دربی ۹۰ را سوت می‌زند
 • روحانی: عربستان از این حمله درس بگیرد
 • ترامپ با طرحِ حمله به ایران مخالفت کرد
 • جزئیات بازداشت سه شهروند استرالیایی در ایران
 • رئیسی لیست اموال خود را به رهبری اعلام کرد
 • رهبری: در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم
 • اتحادیه عرب: تهران، فرمان حمله به آرامکو را داد!
 • مصرف لبنیاتِ ایرانی‌ها، فقط ۱۸درصدِ استاندارد!
 • حاجی‌زاده: پهپاد آمریکایی، آتش‌به‌اختیار ساقط شد
 • آمریکا، ایران را متهمِ حمله به عربستان کرد
 • شایعه مضحک؛ ایران مستعمره چین می‌شود
 • کانادا اموال ایران را به قربانیان تروریسم داد
 • اسدالله عسگراولادی درگذشت
 • نوبخت: لایحه بودجه سال ۹۹ تاخیر نخواهد داشت
 • ایران و مذاکرات جاری با اروپا؛ آقای روحانی! مراقب باش
 • احمدی‌نژاد: درمورد کاندیداتوری در انتخابات، از نظرات مردم تبعیت می کنم / اگر من...
 • روحانی: هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا نداریم
 • حزب‌الله مسئولیت حمله به اسرائیل را به عهده گرفت
 • ظریف: اروپایی‌ها تا پنجشنبه فرصت دارند| امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود...
 • توصیه‌های ایمنی به هیئت‌های عزاداری محرم
 • وزیر احمدی‌نژاد رئیس صداوسیما می‌شود؟!
 • اولتیماتوم جدی به پزشکانِ بدون کارتخوان
 • زیباکلام: نذر می‌کنم روحانی و ترامپ دیدار کنند!
 • روحانی به مکرون: در آستانه اجرای گام سوم هستیم
 • بر اساس گزارشات آژانس، برجام را ارزیابی می‌کنیم نه بر اساس بیانیه‌ها
 • بولتون ضمن تهدید،‌ بار دیگر از مذاکره سخن گفت
 • از جزئیات لغو اجرای طرح زوج و فرد تا واکنش پلیس به احتمال تولید سواری‌های دیزلی
 • روحانی: راه برای مذاکره بسته نیست
 • مادر میترا استاد: از خون دخترم نمی‌گذرم
 • امام‌جمعه کازرون به ضرب چاقو کشته شد
 • همراه با افتخار آفرینان، نشاط جهانداری ،خلبان دوم شرکت هواپیمایی زاگرس
 • ۵ پوزیشن شب زفاف برای اینکه درد نکشید!
 • معرفی انواع کاکتوس
 • بهترین پوزیشن تحریک نقطه جی کدام است؟
 • افشای حقه پیشگوی برنامه «عصر جدید»!
 • معرفی ۶ پوزیشن رابطه جنسی مخصوص زنان چاق
 • فعال شدن سامانه ثبت اعتراض بسته حمایت معیشتی/ مراحل درج کد رهگیری در سامانه hema...
 • آغاز ثبت نام پایه هفتمی‌ها در مدارس شاهد از شنبه
 • عوارض و فوائد خوردن واژن زن
 • جنایت هولناک مرد بوکسور در شرق تهران
 • فاطمه دانش پژوه، همسر سید احمد خمینی
 • دکوراسیون ایرانی؛ خانه شیک سحر با وسایل ایرانی
 • آموزش دوخت پتوی پارچه‌ای تکه دوزی شده برای کودکان به همراه الگو
 • بهترین فیلم‌های هالیوودی با موضوع قاتلین زنجیره‌ای
 • آموزش دوخت سبد پارچه‌ای ساده و زیبا برای استفاده در منزل
 • آواز پسر ۱۳ ساله «عصر جدید» را ترکاند!
 • قیمت و راهنمای خرید میز عسلی و میز جلو مبلی ارزان، سلطنتی و سفید
 • مصدومیت شدید دختر نینجا در فینال «عصر جدید»
 • ۵۰ مدل میز آرایش برای یک اتاق خواب رویایی
 • کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
 • توقف تاتنهام در شب مصدومیت دلخراش هافبک پرتغالی (عکس)
 • لحظه مرگ شرکت‌کننده «عصر جدید» روی آنتن زنده تلویزیون!
 • دکوراسیون خانه عروس؛ خانه گرم و مدرن مهتاب در اندیشه!
 • تکنیک های تحریک کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم
 • نگاهی به بهترین فیلم‌های جکی چان؛ چشم بادامیِ پرحاشیه!
 • گلچین مداحی محمدحسین پویانفر دهه اول محرم ۹۷
 • اولین تصاویر از تکه‌های بدن خاشقجی (18+)
 • مرکز مشاوران قوه قضاییه از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده ثبت نام می‌کند
 • ماجرای زوج اینستاگرامی برنامه «وقتشه» چیست?
 • تست TIBC آزمایش خون چیست و مقدار نرمال آن چقدر است؟
 • دو استاد تربیت مدرس اخراج شدند/بازگشت استاد خاطی را به صلاح دانشگاه نمی‌دانم
 • استفاده از تجربیات جهانی در حوزه مرمت ضروری است
 • دکوراسیون قهوه‌ای و سبز، رنگ‌های طبیعت در چیدمان منزل سارا
 • ماجرای فیلم منتسب به استاندار سابق چه بود؟
 • اس ام اس پنج شنبه آخر سال
 • بهترین پوزیشن برای اولین دخول و داشتن شبی رویایی!
 • معرفی انواع کاکتوس
 • اتو کردن کت و شلوار مردانه خود را درست و اصولی انجام دهید
 • 5 کشته در تصادف جاده ایلام به مهران (+عکس)
 • درگیری پلیس تهران با سارقان مسلح در خیابان جمهوری / 3 سارق دستگیر و 1 نفر مجروح...
 • دانلود آهنگ چته رفیق عاشق من ابوالفضل فلاح
 • مدل و قیمت حراج مبل راحتی، مبل کلاسیک و مبل استیل
 • واکاوی بسته حمایتی دولت
 • ابهام در مرگ یک تازه عروس در آرایشگاه
 • تکذیب کمبود آنژیوکت در بیمارستان‌ها
 • مدل پیراهن زنانه مجلسی؛ پیراهن کوتاه یا ماکسی؟
 • خارش ژوک (خارش کشاله ران) چیست، درمان آن چگونه است؟
 • بغض نامجو در کنسرتش برای از دست دادن مادر
 • قیمت آزاد ارز در بازار تهران 20 فروردین 98/ قیمت دلار اعلام شد
 • فروشگاه رفاه کرمان در آتش سوخت
 • ۵ پوزیشن شب زفاف برای اینکه درد نکشید!
 • معرفی ۶ پوزیشن رابطه جنسی مخصوص زنان چاق
 • بهترین پوزیشن تحریک نقطه جی کدام است؟
 • فعال شدن سامانه ثبت اعتراض بسته حمایت معیشتی/ مراحل درج کد رهگیری در سامانه hemayat.mcls.gov.ir
 • همراه با افتخار آفرینان، نشاط جهانداری ،خلبان دوم شرکت هواپیمایی زاگرس
 • معرفی انواع کاکتوس
 • کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
 • توقف تاتنهام در شب مصدومیت دلخراش هافبک پرتغالی (عکس)
 • آغاز ثبت نام پایه هفتمی‌ها در مدارس شاهد از شنبه
 • تکنیک های تحریک کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم
 • عوارض و فوائد خوردن واژن زن
 • قیمت و راهنمای خرید میز عسلی و میز جلو مبلی ارزان، سلطنتی و سفید
 • مدل و قیمت حراج مبل راحتی، مبل کلاسیک و مبل استیل
 • بهترین پوزیشن برای اولین دخول و داشتن شبی رویایی!
 • بهترین فیلم‌های هالیوودی با موضوع قاتلین زنجیره‌ای
 • روایت متفاوت صداوسیما از منزل نیکتا اسفندانی
 • اتو کردن کت و شلوار مردانه خود را درست و اصولی انجام دهید
 • مستر تیستر؛ بشقاب شهرت با سُس فحش و ناسزا
 • آموزش دوخت پتوی پارچه‌ای تکه دوزی شده برای کودکان به همراه الگو
 • گلچین مداحی محمدحسین پویانفر دهه اول محرم ۹۷
 • ۵۰ مدل میز آرایش برای یک اتاق خواب رویایی
 • رابطه جنسی بدون دخول در دوران عقد؛ چگونه نامزدم را ارضا کنم؟
 • مدل، قیمت و خرید تخت خواب کودک، تخت نوزاد و نوجوان
 • مضرات و خواص آب منی برای مردان و زنان
 • دکوراسیون خانه عروس؛ خانه گرم و مدرن مهتاب در اندیشه!
 • توقف کامل خودروها در 2 بزرگراه تهران
 • بازی های جنسی با همسر و ایجاد تنوع در رابطه زناشویی
 • آموزش دوخت سبد پارچه‌ای ساده و زیبا برای استفاده در منزل
 • 3 کشته در تصادف رانندگی در خلخال اردبیل
 • تست TIBC آزمایش خون چیست و مقدار نرمال آن چقدر است؟
 • یک پیشنهاد برای یک سنگ قبر
 • نگاهی به بهترین فیلم‌های جکی چان؛ چشم بادامیِ پرحاشیه!
 • مراسم ختم معاون سازمان انرژی اتمی برگزار شد
 • آیت الله مکارم شیرازی: عزاداران حسینی بجای قمه زنی، خون خود را به مراکز انتقال خون اهدا کنند/مداحان اشعار نامناسب استفاده نکنند
 • رونمایی از پرتراکم‌ترین چمن مصنوعی کشور در زمین‌های فوتبال
 • دکوراسیون قهوه‌ای و سبز، رنگ‌های طبیعت در چیدمان منزل سارا
 • هفت مدل پالتو و کاپشن زنانه که امسال مد روز خواهند بود
 • اعلام جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی بانک مسکن
 • خارش ژوک (خارش کشاله ران) چیست، درمان آن چگونه است؟
 • پیام کمیته ملی المپیک برای صعود تیم ملی بسکتبال به المپیک 2020
 • بهترین فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دوم
 • مکان‌های دیدنی تهران در نوروز؛ تهرانگردی بدون ترافیک
 • رونمایی از سردیس هنرمندان در سهرک سینمایی غزالی
 • «دختر آبی» درگذشت
 • دانلود فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" با کیفیت FULL HD در حلال دانلود
 • «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» پرفروش‌ترین کتاب مرکز اسناد دفاع مقدس/ با ۲۰ درصد تخفیف کتاب‌ها را عرضه می‌کنیم
 • 5 کشته در تصادف جاده ایلام به مهران (+عکس)
 • قیمت و خرید تخت خواب دو نفره، یک نفره و تخت دو طبقه
 • دورهمی پرنسس‌های دیزنی در انیمیشن جدید «رالف خرابکار»
 • مدل موی مردانه برای مو‌های کم پشت
 •  

  عضویت در خبرنامه

  .

  طراحی و توسعه : اینتن